Så arbetar vi

Vi på InneVäder har en gedigen kompetens och en mångårig erfarenhet av ventilation, värme, kyla samt styr och regler. Vi strävar efter att med kundens önskemål och krav i fokus, hitta den optimala lösningen för varje objekt.

Offert

När vi har tittat på givna förutsättningar, kundens önskemål samt de krav och normer som gäller för objektet/verksamheten, lämnar vi en kostnadsfri offert. I offerten redovisar vi vilken investering som krävs och vilka förutsättningar vi utgått från.

Överenskommelse

Innan en överenskommelse går vi alltid igenom offerten med kunden. Vi definerar tillsammans vilka insatser och resultat vi förväntas nå. När vi väl är överens är målet att kundens förväntningar alltid ska överensstämma med det slutliga resultatet.

Installation

Planering
Installationsarbetet påbörjas alltid med en planering av genomförandet. I planeringsskedet jobbar vi utifrån devisen att vi ”inte ska släcka bränder, vi ska se till att det aldrig börjar brinna”. Alltså strävar vi efter att lösa problemen innan de uppstår.

Genomförande
Vårt mål är att i minsta möjliga mån störa kunden och dess verksamhet. Vi försöker, tillsammans med kunden, hitta tider och tillvägagångssätt för installationen som ger minsta möjliga påverkan på verksamheten.

Kontroll
Vi strävar efter att efter varje del av installationen genomföra en egenkontroll, där vi prickar av de punkter vi gjort. Genom att göra detta söker vi säkerställa att anläggningen uppgår till ställda krav samt uppfyller kundens önskemål.

Utvärdering
Utvärdering är en viktig bit i vår verksamhet. Efter genomförd installation försöker vi skapa en erfarenhetsåterföring som gör att vi ständigt utvecklas, både som medarbetare och företag. Detta hoppas vi ska leda till att vi ständigt förbättrar oss själva och vårt företag.

Överlämning och garanti

Vid färdigställd anläggning går vi tillsammans med kunden igenom systemet och dess funktioner. Vi informerar om driftslägen, underhåll och funktion.

Vid färdigställd anläggning går vi tillsammans med kunden igenom systemet och dess funktioner. Vi informerar om driftslägen, underhåll och funktion.


Service och underhåll

Under garantitiden gör vi en översyn två gånger per år. Detta för att anläggningen ska kunna möta ställda krav sommar som vinter.