Ombyggnad

Ett bra klimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

En ombyggnad innebär alltid en utmaning för samtliga inblandade. Den befintliga funktionen måste anpassas till den funktion som eftersträvas. Vi på InneVäder strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen utifrån givna förutsättningar. Vi utvärderar befintliga system utifrån ställda krav, med både ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv. Utifrån denna utvärdering försöker vi skapa den optimala lösningen för det specifika projektet.