Kv Våghalsen

Projektet omfattar nybyggnad av 69st lägenheter i centrala Eskilstuna. Vi har ansvarat för installationerna av ventilation och styr/övervakning på totalentreprenad.

Projektledare: Daniel Karlsson, Ledande montör: Jarmo Onkamo
Slutbesiktat: 2015