Burger King

Objektet avser nyinstallation av klimatanläggning för Burger Kings restaurang i Eskilstuna City.

Projektledare: Daniel Karlsson, Ledande montör: Thomas Eriksson
Slutbesiktat: 2013