Årbyskolan

Ombyggnad av befintlig skola. Vi har installerat nya luftbehandlingssystem med behovsstyrd ventilation inkl. styr i fyra skolbyggnader.

Totalt luftflöde: Ca 23 000 l/s, Projektledare: Tomas Öström, Ledande montör: Bengt sundqvist
Avslutat: Januari 2008