Våra Tjänster

Stor eller liten anläggning, enkel eller komplicerad – ett bra inomhusklimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

Vi på InneVäder erbjuder tjänster inom:

▪ Ventilation ▪ Värme ▪ Kyla ▪ Styr- och regler

 • Nyproduktion

  Ett bra klimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

  Genom att redan från början samverka med såväl beställare som andra entreprenörer i projektet optimerar vi inomhusklimatet och skapa den bästa inomhusmiljön efter givna förutsättningar. Ju tidigare man tittar på klimatfrågorna desto större är möjligheterna att skapa en kostnadseffektiv lösning, som inte bara uppskattas av fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

  Vi på InneVäder vet, genom många års erfarenhet, att om klimatfrågorna kommer in från början, får den som bor och verkar i huset ett bra klimat.

 • Ombyggnad

  Ett bra klimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

  En ombyggnad innebär alltid en utmaning för samtliga inblandade. Den befintliga funktionen måste anpassas till den funktion som eftersträvas. Vi på InneVäder strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen utifrån givna förutsättningar. Vi utvärderar befintliga system utifrån ställda krav, med både ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv. Utifrån denna utvärdering försöker vi skapa den optimala lösningen för det specifika projektet.

 • Energieffektivisering

  Ökande kostnader för värme och ventilation behöver inte vara ett problem. För att göra en energislukande ventilationsanläggning till en bra affär krävs bara de rätta styrmedlen.

  Vi kan med en priseffektiv lösning göra besparingar på värmekostnaderna för Era fastigheter. Det betyder att återbetalningstiden förkortas för den gjorda investeringen, samt att brukaren får en ökad komfort och ett gladare humör. Många av ventilationssystemen står och går på helfart året om. Vilket innebär att man under den kalla perioden av året suger ut stora mängder dyr värme, som i sin tur kostar pengar att producera. Kostnaderna för detta hamnar i slutänden på hyror och avgifter. Vi kan med en enkel undersökning beräkna livscykelkostnaden (LCC) för just Er fastighet. Vi lämnar en kostnadseffektiv lösning med möjlighet till att enligt önskemål anpassa funktioner och drifttider efter behov.

  Komfort ska inte kosta mer än nödvändigt, man ska sätta in resursen där det behövs. Detta leder till både en bättre driftsekonomi och en vinst för miljön. Vi går igenom kundens anläggning och utifrån insamlad data lämnar vi ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. I många fall handlar det om ombyggnationer som på sikt betalar sig självt genom besparingar i energiförbrukning.

  Energibesparing kan även åstadkommas med att injustera, energioptimera samt anpassa drifttider efter verksamheten. Målet är att kunden ska spara energi och på så sätt minska kostnaderna, samt att nå minsta möjliga miljöpåverkan.

 • Service

  Det finns alltför många som genom åren lagt ner miljoner och åter miljoner på avancerade klimatlösningar, bara för att snåla in på service och underhåll. Tala om att kasta pengarna i sjön!

  Serviceavtal: Om du inte själv kan ansvara för service och underhåll, kan du teckna ett serviceavtal med oss. Då ser vi till att du får ut så mycket som möjligt av din klimatinvestering. Lämpligen gör vi en översyn två gånger om året. Inför vintern gör vi en kontroll för att se till att värmen fungerar som det ska, och en kontroll inför sommaren för att se till att anläggningen har de bästa förutsättningarna för att klara de varma temperaturerna. Kontakta oss för att få ett kostnadsfritt förslag framtaget specifikt för din anläggning.

  OVK: Stor eller liten anläggning, enkel eller avancerad – ett regelbundet underhåll ökar livslängden och sparar många driftskronor. Är du t.ex. en fastighetsägare till ett flerbostadshus så är du enligt lag skyldig att anlita en certifierad OVK-kontrollant vart tredje år för gå igenom anläggningen för att se att den fungerar som det är tänkt. I samband med OVK-besiktningen ger vi förslag till energibesparingsåtgärder som kan vara aktuella. Läs mer om OVK på Boverket.se. Tecknar du ett serviceavtal med InneVäder får du möjligheten att slå två flugor i en smäll. Vi har egna certifierade OVK-kontrollanter och kan då kombinera den lagstadgade OVK-besiktningen med vår översyn enligt serviceavtalet.

  Injustering: Det är viktigt att ha ren luft där vi vistas men minst lika viktigt är det att ha rätt mängd luft. Att ha en ventilationsanläggning som är injusterad rätt bidrar till en lägre energiförbrukning, som blir högst relevant då anläggningen troligtvis ska vara igång i årtionden framåt. Vi har utbildade egna injusterings- och servicetekniker som först och främst ser till fastighetens- samt eventuella verksamhetsbehov och därefter utför injusteringen som protokollförs och överlämnas till dig som kund.

  Radon: Ett väl fungerande ventilationssystem är bara en av aspekterna för att hålla nere radonhalten. Vi har utbildade radontekniker som jobbar på heltid med området. Vi utför både korttids- och långtidsmätningar samt utför både förebyggande och avhjälpande åtgärder. Vi har bl.a. ramavtal på Radon med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Läs mer om Radon på Strålsäkerhetsmyndigheten och kontakta oss för att veta mer.