Våra tjänster

Stor eller liten anläggning, enkel eller komplicerad – ett bra inomhusklimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

Vi på InneVäder erbjuder tjänster inom

▪Ventilation

▪Värme

▪Kyla

▪Styr- och regler

InneVäder AB - Nyproduktion

Nyproduktion

Genom att redan från början samverka med såväl beställare som andra entreprenörer i projektet optimerar vi inomhusklimatet och skapar den bästa inomhusmiljön efter givna förutsättningar.

»Läs mer

InneVäder AB - Ombyggnad

Ombyggnad

En ombyggnad innebär alltid en utmaning för samtliga inblandade. Den befintliga funktionen måste anpassas till den funktion som eftersträvas. Vi på InneVäder strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen utifrån givna förutsättningar. 

»Läs mer

InneVäder AB - Energieffektivisering

Energieffektivisering

Ökande kostnader för värme och ventilation behöver inte vara ett problem. Vi kan med priseffektiva lösningar hjälpa er att minska energikostnaderna för Era fastigheter. Vi erbjuder livscykelskostnadsanalyser Även s.k. LCC-beräkningar.

» Läs mer

InneVäder AB - Service

Service

Det finns alltför många som genom åren lagt ner miljoner och åter miljoner på avancerade klimatlösningar, bara för att snåla in på service och underhåll. Om du inte själv kan ansvara för service och underhåll, kan du teckna ett serviceavtal med oss. 

» Läs mer