Våra tjänster

Stor eller liten anläggning, enkel eller komplicerad – ett bra inomhusklimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

Vi på InneVäder vet vad man kan åstadkomma om man tar ett helhetsgrepp på allt som har med värme, kyla, ventilation, styr- och reglerutrustning att göra.

InneVäder AB - Nyproduktion

Nyproduktion

Ett bra klimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

Genom att redan från början samverka med såväl beställare som andra entreprenörer i projektet optimerar vi inomhusklimatet och skapa den bästa inomhusmiljön efter givna förutsättningar.

» Läs mer

InneVäder AB - Ombyggnad

Ombyggnad

Ett bra klimat ska inte höras, inte kännas och inte ge obehag. Eftersom miljöerna skiftar, måste också lösningarna bli olika.

En ombyggnad innebär alltid en utmaning för samtliga inblandade. Den befintliga funktionen måste anpassas till den funktion som eftersträvas.

» Läs mer

InneVäder AB - Energieffektivisering

Energieffektivisering

Ökande kostnader för värme och ventilation behöver inte vara ett problem. För att göra en energislukande ventilationsanläggning till en bra affär krävs bara dom rätta styrmedlen.

Vi kan med en priseffektiv lösning göra besparingar på värmekostnaderna för Era fastigheter. Det betyder att återbetalningsstiden förkortas för den gjorda investeringen, samt att brukaren får en ökad komfort och ett gladare humör.

» Läs mer

InneVäder AB - Service

Service

Det finns alltför många som genom åren lagt ner miljoner och åter miljoner på avancerade klimatlösningar, bara för att snåla in på service och kontroll. Tala om att kasta pengarna i sjön!

Om du inte själv kan ansvara för service och kontroll, kan du teckna ett serviceavtal med oss. Då ser vi till att du får ut så mycket som möjligt av din klimatinvestering.

» Läs mer