Stadsbiblioteksarkivet

Vid ombyggnaden av den gamla brandstationen till nytt statsarkiv, har InneVäder ansvarat för ventilationssystemet samt styr & övervakning.