Service

Det finns alltför många som genom åren lagt ner miljoner och åter miljoner på avancerade klimatlösningar, bara för att snåla in på service och underhåll. Tala om att kasta pengarna i sjön!

Serviceavtal

Om du inte själv kan ansvara för service och underhåll, kan du teckna ett serviceavtal med oss. Då ser vi till att du får ut så mycket som möjligt av din klimatinvestering. Lämpligen gör vi en översyn två gånger om året. Inför vintern gör vi en kontroll för att se till att värmen fungerar som det ska, och en kontroll inför sommaren för att se till att anläggningen har de bästa förutsättningarna för att klara de varma temperaturerna.

Kontakta oss för att få ett kostnadsfritt förslag framtaget specifikt för din anläggning.

OVK

Stor eller liten anläggning, enkel eller avancerad – ett regelbundet underhåll ökar livslängden och sparar många driftskronor. Är du t.ex. en fastighetsägare till ett flerbostadshus så är du enligt lag skyldig att anlita en certifierad   OVK-kontrollant vart tredje år för gå igenom anläggningen för att se att den fungerar som det är tänkt.         

 I samband med OVK-besiktningen ger vi förslag till energibesparingsåtgärder som kan vara aktuella. Läs mer om OVK på Boverket.se.

Tecknar du ett serviceavtal med InneVäder får du möjligheten att slå två flugor i en smäll. Vi har egna certifierade OVK-kontrollanter och kan då kombinera den lagstadgade OVK-besiktningen med vår översyn enligt serviceavtalet.

Injustering

Det är viktigt att ha ren luft där vi vistas men minst lika viktigt är det att ha rätt mängd luft. Att ha en ventilationsanläggning som är injusterad rätt bidrar till en lägre energiförbrukning, som blir högst relevant då anläggningen troligtvis ska vara igång i årtionden framåt. Vi har utbildade egna injusterings- och servicetekniker som först och främst ser till fastighetens- samt eventuella verksamhetsbehov och därefter utför injusteringen som protokollförs och överlämnas till dig som kund.