Service

Det finns alltför många som genom åren lagt ner miljoner och åter miljoner på avancerade klimatlösningar, bara för att snåla in på service och kontroll. Tala om att kasta pengarna i sjön!

Om du inte själv kan ansvara för service och kontroll, kan du teckna ett serviceavtal med oss. Då ser vi till att du får ut så mycket som möjligt av din klimatinvestering.

Lämpligen gör vi en översyn två gånger om året. När vintern är slut kontrollerar vi exempelvis att värmen verkligen slår av när det är dags att kyla och att anläggningen har de bästa förutsättningarna för att möta sommaren.

När hösten kommer kan vi till exempel trimma in värmen och kontrollera att ventilationsanläggningens värmeåtervinning verkligen återvinner värme.

Stor eller liten anläggning, enkel eller komplicerad – ett regelbundet underhåll ökar livslängden och sparar många driftskronor. Har du en ventilationsanläggning med både till- och frånluft? Då är du enligt lag skyldig att låta behörig besiktningsman gå igenom anläggningen med jämna mellanrum för att se att den verkligen fungerar som det är tänkt.

Tecknar du ett serviceavtal med InneVäder slår du två flugor i en smäll. Vi har både lokal- och riksbehörighet att besikta ventilationsanläggningar. Därför kan vi kombinera den lagstadgade besiktningen med vår översyn enligt serviceavtalet.