Polishuset

Nybyggnad av det nya polishuset i Södertälje som funktionsentreprenad.

Projektledare: Tomas Öström, Ledande montör: Jouko Maaninka
Slutbesiktat: 2013