Munktellområdet

Inom Munktellområdet har InneVäder medverkat i en rad olika ombyggnationer.