Kv Kol Restauranger

Projektet har varit en partnering mellan Aroseken och Inneväder. Objektet avser nyinstallation av storköksventilation och allmänventilation till 6st restauranger inom Kv Kol i Västerås.

Projektledare: Peter Mård, Ledande montör: Kari Hoikkaniemi
Slutbesiktat: 2013