Fröslunda Förskola

Objektet avser nybbyggnad av förskola om 1430 kvm åt Eskilstuna Kommunfastigheter. Byggnaden består av 3st avdelningar för förskolebarn samt gemensamhetsutrymmen. Två luftbehandlingssystem med behovsstyrt flöde har installerats inkl. styr.

Totalt luftflöde: 4 500 l/s, Projektledare: Peter Mård, Ledande montör: Kauno Lillqvist
Avslutat: September 2009