Energieffektivisering

Ökande kostnader för värme och ventilation behöver inte vara ett problem. För att göra en energislukande ventilationsanläggning till en bra affär krävs bara dom rätta styrmedlen.

Vi kan med en priseffektiv lösning göra besparingar på värmekostnaderna för Era fastigheter. Det betyder att återbetalningsstiden förkortas för den gjorda investeringen, samt att brukaren får en ökad komfort och ett gladare humör. Många av ventilationssystemen står och går på helfart året om. Vilket innebär att man under den kalla perioden av året suger ut stora mängder dyr värme, som i sin tur kostar pengar att producera. Kostnaderna för detta hamnar i slutänden på hyror och avgifter. Vi kan med en enkel undersökning beräkna livscykelkostnaden (LCC) för just Er fastighet. Vi lämnar en kostnadseffektiv lösning med möjlighet till att enligt önskemål anpassa funktioner och drifttider efter behov.

Komfort ska inte kosta mer än nödvändigt, man ska sätta in resursen där det behövs. Detta leder till både en bättre driftsekonomi och en vinst för miljön.

Vi går igenom kundens anläggning och utifrån insamlad data lämnar vi ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. I många fall handlar det om ombyggnationer som på sikt betalar sig självt genom besparingar i energiförbrukning.

I andra fall kan det räcka med att finjustera, ändra inställningar samt anpassa drifttider efter verksamheten. Målet är att kunden ska spara energi och på så sätt minska kostnaderna, samt att nå minsta möjliga miljöpåverkan.