Ellfolks kontor

I Ellfolks nybyggda kontor har vi installerat ett nytt luftbehandlingssystem med kyld tilluft. Kylan hämtas från borrhålen, som  även försörjer värmepumpen.

Totalt luftflöde: Ca 600 l/s, Projektledare: Peter mård, Ledande montör: Kari Hoikkaniemi
Avslutat: Januari 2009