Elgiganten

Vi har installerat 8st nya luftbehandlingsaggregat inkl.styr. Försäljningslokalerna har försetts med tilluftstsstrumpor samt behovsstyrning.

Totalt luftflöde: Ca 35 000 l/s, Projektledare: Peter Mård, Ledande montör: Kari Hoikkaniemi
Avslutat: Januari 2010