Aktuellt

Northvolt kontor

Northvolt Kontor Västerås

Vi är stolta över att kunna presentera att vi fått förtroendet av IN3PRENÖR att utföra ventilation på totalentreprenad i Northvolts nya kontor Kv Effekten 13 beläget på Finnslätten i Västerås. Byggnaden omfattar ca 16 000kvm fördelat på två huskroppar sammanbundna med en ljusgård samt trapphus. Just nu pågår projekteringen parallellt med byggproduktionen. Våra arbeten sätter igång efter sommaren -22. 

Hyresgästen Northvolt beräknas flytta in under 2023. Tack till IN3PRENÖR.


Northvolt kontor

Vildrosen | Västra Folkskolan Eskilstuna

Vi har fått förtroendet av Tuna Entreprenad att utföra ventilationsinstallationerna i om- och tillbyggnaden av skolan. Vildrosen är centralt beläget i Eskilstuna. Ombyggnationen omfattar ca 10000kvm. Just nu pågår arbetena på plats för fullt och lämnas över etappvis. Hela projektets färdigställande är beräknat till hösten -24.


Kristiansborgsbadet

Kristiansborgsbadet

Vi renoverar just nu ventilationssystem och installerar nya på Kristiansborgsbadet i Västerås som en delad entreprenad tillsammans med bl.a. Nordikon och PMC El. Ny bassäng, restaurang och ett större gym anordnas.


Kristiansborgsbadet

Kv Nacken 1

InneVäder har fått fortsatt förtroende av PEAB att utföra ventilationsinstallationer i nästa stora projekt beläget i Norra Munktellstaden, Eskilstuna. Projektet är ca 14 500kvm fördelat på 208st lägenheter, kommersiella lokaler samt garage. Byggproduktionen pågår och vi drar igång direkt efter sommaren -21. Projektet beräknas vara överlämnat under 2023.


Porsche Center Uppsala

Just nu pågår projektering för fullt då Porsche Sverige ska etablera ett nytt Porsche Center i Fyrislundsområdet, Uppsala. Vi har fått förtroende av Tolv Projekt AB att projektera och utföra ventilation för den nybyggda anläggningen. Byggproduktionen pågår och beräknas vara klart innan årsskiftet 2022-2023.

Brf Åstråket

Vi utför just nu ventilationsinstallationer för bostadsrätter i ytterligare två huskroppar i Munktellområdet, fint beläget vid Eskilstunaån. PEAB är Beställare med Riksbyggen som slutkund. Totalt blir det 36st bostadsrätter i två huskroppar. Projektet beräknas vara klart augusti-september 2023.

Kv Hövligheten 1

Ute på Kv Hövligheten 1, Skogsängsskolan installerar vi ventilation-, spånsugs- samt styrinstallationerna för den nya skolan som uppförs av ByggPartner i Dalarna AB. I samma projekt byggs Hattmakarens förskola ut. Projektet pågår mellan 2020-2023.

Sågklingan 6

På Ängsgärdet i Västerås bygger vi just nu luftbehandlingssystemen till SBBs nya bostadsprojekt på 174 hyreslägenheter. Beställare är ByggPartner i Dalarna AB. Lägenheterna är fördelade på tre huskroppar med fyra till nio våningar och garage i källaren.

Skiljebo Äng

I Skiljebo, Västerås har vi fått uppdraget att leverera och installera luftbehandlingssystem för 50st bostadsrätter tillsammans med JM AB. Vi påbörjade arbetena efter sommaren 2022 och beräknas vara klart juni 2023.

Kv Nystanet 6

Vi ROT-renoverar just nu två fastigheter med 141st lägenheter, 3st lokaler och garage tillsammans med PEAB som Beställare där Lundbergs är slutkund. Vi projekterar för energibesparande åtgärder med två nya FX-system på vindarna och installerar ny ventilation. Fastigheten är belägen i centrala Eskilstuna och är välbesökt med Konditori Janelings som hyresgäst mot Strandgatan och Stadsparken.